Leren leven met verliezen
Over mezelf
Nadenken over het leven
HomeNadenken over het leven

Over je eigen levenseinde nadenken is misschien het moeilijkste wat er bestaat. Er over spreken met je geliefden is vrijwel onmogelijk.

Je wilt er gewoon niet mee bezig zijn. Praten over de dood is in onze westerse samenleving vaak een taboe. De medische wetenschap is inmiddels zo ver ontwikkeld dat de dood soms nog wel wat uitgesteld kan worden. En vooral ook: Een mens blijft altijd hopen...

Toch zal er, onvermijdelijk, een moment komen waarop het duidelijk
wordt dat geen herstel meer mogelijk is. Dat je dat gegeven wel moet accepteren, hoe verdrietig ook. Misschien heb je in die laatste fase behoefte om vertrouwelijk en openhartig van mens tot mens te spreken over wat je voelt en bezig
houdt. Alleen of samen met jouw geliefden. Precies zoals jij het wilt.

Misschien zou ik je hierbij kunnen helpen en ondersteunen.

Wat kan ik je bieden?
Brochure
Contact
Jacqueline van den Nieuwenhoven M.A.  •  T. (040) 201 47 87  •  E. jackienieuw@gmail.com
Links